Vragen en antwoorden.

Vraag: Is het voldoende als je weet dat je zondaar bent, dat je gelooft dat Jezus daarvoor geleden heeft en het volbracht heeft?  Als je oprecht en echt je zonden belijdt, is dat dan voldoende om te weten dat God je in genade aan zal nemen?                                         

Al heb je dan al jaren gevraagd om een nieuw hart en gebeden of God je zonden wil vergeven, een gebed van een zondaar zal Hij toch nooit afwijzen?

Antwoord: Dat is zeker waar! De hele Bijbel is er vol van, God zal nooit een zondaar afwijzen. Het is een helder getuigenis van de Heiland Zelf, Johannes 6:37 :  Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Er is geen andere weg dan te gaan tot Jezus Christus. Hij is Redder, Verlosser, Zaligmaker.  Houd vol in het zoeken van Hem. Maar bedenk ook dat de Heere God nadrukkelijk oproept tot bekering. Terugkeren, je omkeren naar God toe. Jezus Zelf heeft gezegd: Berkeert u en gelooft het Evangelie. Markus 1:15.

Ik denk dat Johannes 3:14-21 heel troostrijk en bemoedigend kan zijn voor je. Jezus stelt geen voorwaarden dan alleen: KIJKEN. Net zoals Mozes het deed. Niet kijken met een brok van ongeloof in je hart, maar met in de volle overtuiging dat bij de Heere Jezus alles te krijgen is................

Houd dus moed!

Vraag:  EERSTE KEER AAN HET HEILIG AVONDMAAL Toen ik voor de eerste keer aan het Heilig Avondmaal geweest was kreeg ik van de kerkenraad de vraag: "Bent u uitverkoren?" Mijn antwoord was heel kort en vanuit een heel verbaasd gevoel: "Dat weet ik niet, ik hoop het". Het antwoord was verpletterend: "Dan mag u ook nog niet aan het Avondmaal". Is dit waar?

Nee! Het Avondmaal is niet ingesteld om in de kerk naar voren te gaan  om te laten zien dat je uitverkoren bent. Of om te demonstreren dat je een kind van God bent. Het heeft een heel ander doel. In het bekende oude Avondmaalsformulier staat dat het is om te belijden dat ik midden in de dood lig. Dat ik geen andere hulp heb dan de Heere Jezus. Waartoe heeft de Heland het Heilig Avondmaal ingesteld? Om met elkaar de dood van de Heere Jezus te gedenken. Hij heeft het ingesteld om het in de gemeenten met vreugde te vieren. 

Doe dat tot Mijn gedachtenis. Niets meer, niets minder.

(Overgenomen met toestemming van de auteur)

 

 

Dat kan ook

 Rooms-Katholieke moeder raadt overstap naar gereformeerde school aan

30-11-2017 door Jeffrey Schipper

"Voor het eerst kunnen ook Rooms-katholieke ouders lid worden van een ­gereformeerde schoolvereniging. Zo’n overstap is beslist aan te raden." Dit schrijft Mariska Orban, redacteur van het Katholiek Nieuwsblad, in een commentaar in het Nederlands Dagblad.

Orban: "Echt Rooms-katholieke scholen, waar dagelijks wordt gebeden, waar de juf of meester uit de Bijbel vertelt en kinderen zingend samen God loven en eren, zijn er (bijna) niet. (...) Het gros van de klasgenoten ziet de kerk alleen van buiten, als ze naar hockey of voetbal fietsen." Een jaar geleden stapten haar eigen kinderen over naar de gereformeerde basisschool Immanuel in Best. Ze vindt het heerlijk dat klasgenoten bij haar over de vloer komen die "tijdens het bakken van de pepernoten, tegen elkaar vertellen hoe goed, mooi en lief God is." 

Dankzij een statutenwijziging kunnen ook niet-gereformeerden lid worden van de school. "Dit zaadje van samenwerking, beginnend bij onze kinderen, biedt hoop voor de toekomst van Nederland en christelijk Nederland in het bijzonder."

Dit artikel staat in zijn geheel in het Nederlands Dagblad

 

Meditatief.

VERTROOST ELKAAR MET DEZE WOORDEN

Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden.

1 Thess. 4 : 17b, 18 Lezen: 1 Thess. 4 • 2 Cor. 9  Zingen: Psalm 73 : 12

Er heerste in de gemeente van Saloniki een merkwaardige onrust. Lijnrecht tegen de verwachting in van Jezus' op-handen-zijnde wederkomst, waren er hier sterfgevallen voorgekomen, juist als in de tijd, dat zij Christus nog niet kenden. Nu zouden hun dierbare ontslapenen de grote gloriedag van Jezus’ wederkomst missen. Zijzelf, die nog in leven waren, zouden hen vóór zijn, in de aanschouwing van Jezus' heerlijkheid. Daarom heeft Paulus, met het beeldend materiaal der profetische Schriften, hun verteld over Jezus' toekomst. Die in Christus al tot heerlijkheid bevorderd zijn, komen in niets bij de nog levenden ten achter; immers, op de jongste dag zullen zij opstaan en zo Jezus’ aankomst meebeleven . En het wezenlijke, het heerlijkste van alle heerlijkheid zal zijn: dan zullen wij altijd met de Heere wezen!