Over denken gesproken.......

Hier spreekt een twee-mens: diep beschaamd over alles wat er in de kerken gebeurt.... EN erg gelukkig met alle positief meedenken. Maar daarmee zijn we er niet!

Dieren hoeven nooit te denken. Dat doet een ander voor hen. Maar daarmee kom je er als mens niet, als een ander voor je denkt. Zeker ook niet als jong mens, jong volwassene...
We moeten zelf nadenken over de tijd waarin we leven! 
HET IS EEN VRESELIJKE TIJD...
"Ja dat weet ik al, Salomo zei dat ook al, en mijn opa ook".
Exact! Maar er is nooit een tijd geweest als deze. De hele wereld breekt openlijk met de Heere God, de Schepper. Zelfs in de kerken die een Bijbel als uitgangsboek gebruiken.
De wereld kreunt en kraakt van oorlog, honger, vluchtelingen, moorden, steekpartijen, overvallen, bankkraken, aanrandingen, porno, drank, overspel...En kijk eens hoe wij Gods mooie schepping vernietigen door onze niet te stillen hebzucht!  Het hele arsenaal van de duivel wordt ingezet om de wereld helemaal in zijn allesverwoestende handen te spelen.
Aan Jezus hoef je niet meer te denken. Dat is voor ouwe mensen. Achterhaald...
Ja? Denk je dat ook???
Echt niet waar hoor! Hij bestaat werkelijk en God ook!
In de Bijbel lezen we dan dat God er soms zo genoeg van had dat Hij zei: "Ga dan je gang maar!
Ik ben daar,  ook nu, in onze tijd, wel eens heel bang voor. 
Daarom een oproep aan alle jonge mensen: Laat je wereld niet verknoeien en verkopen aan alle boze machten! Ga op je knieën. Ga roepen tot God. En ga strijden. Ik vind het heel indrukwekkend in Openbaring 2 en 3. Daar staan 7 brieven in. En in elke brief gaat het over strijden!
Er moet gestreden worden. Dit is een heel persoonlijke strijd. Niet tegen dominees of kerkelijke leiders. Niet tegen je ouders of wat voor vorm van gezag dan ook. Maar tegen de zonde, tegen alle verkeerde gebruiken die gegroeid zijn, ook in de kerken.
Doe mee, laten we samenspannen om de Heere onze God aan te roepen om Zijn machtige hulp. Smekend of Hij het wil geven dat we als kerken een lichtpunt worden in de wereld. Naar buiten toe getuigend over Jezus en Zijn dienst. Naar binnen toe (de kerk in) herinnerend aan de dingen die Jezus Zelf gezegd heeft.

(Overgenomen met toestemming van de auteur)

 

 

Dat kan ook

 Rooms-Katholieke moeder raadt overstap naar gereformeerde school aan

30-11-2017 door Jeffrey Schipper

"Voor het eerst kunnen ook Rooms-katholieke ouders lid worden van een ­gereformeerde schoolvereniging. Zo’n overstap is beslist aan te raden." Dit schrijft Mariska Orban, redacteur van het Katholiek Nieuwsblad, in een commentaar in het Nederlands Dagblad.

Orban: "Echt Rooms-katholieke scholen, waar dagelijks wordt gebeden, waar de juf of meester uit de Bijbel vertelt en kinderen zingend samen God loven en eren, zijn er (bijna) niet. (...) Het gros van de klasgenoten ziet de kerk alleen van buiten, als ze naar hockey of voetbal fietsen." Een jaar geleden stapten haar eigen kinderen over naar de gereformeerde basisschool Immanuel in Best. Ze vindt het heerlijk dat klasgenoten bij haar over de vloer komen die "tijdens het bakken van de pepernoten, tegen elkaar vertellen hoe goed, mooi en lief God is." 

Dankzij een statutenwijziging kunnen ook niet-gereformeerden lid worden van de school. "Dit zaadje van samenwerking, beginnend bij onze kinderen, biedt hoop voor de toekomst van Nederland en christelijk Nederland in het bijzonder."

Dit artikel staat in zijn geheel in het Nederlands Dagblad

 

Meditatief.

VERTROOST ELKAAR MET DEZE WOORDEN

Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden.

1 Thess. 4 : 17b, 18 Lezen: 1 Thess. 4 • 2 Cor. 9  Zingen: Psalm 73 : 12

Er heerste in de gemeente van Saloniki een merkwaardige onrust. Lijnrecht tegen de verwachting in van Jezus' op-handen-zijnde wederkomst, waren er hier sterfgevallen voorgekomen, juist als in de tijd, dat zij Christus nog niet kenden. Nu zouden hun dierbare ontslapenen de grote gloriedag van Jezus’ wederkomst missen. Zijzelf, die nog in leven waren, zouden hen vóór zijn, in de aanschouwing van Jezus' heerlijkheid. Daarom heeft Paulus, met het beeldend materiaal der profetische Schriften, hun verteld over Jezus' toekomst. Die in Christus al tot heerlijkheid bevorderd zijn, komen in niets bij de nog levenden ten achter; immers, op de jongste dag zullen zij opstaan en zo Jezus’ aankomst meebeleven . En het wezenlijke, het heerlijkste van alle heerlijkheid zal zijn: dan zullen wij altijd met de Heere wezen!