Zieken.

Meta Leenman doorloopt op het moment een heel traject van behandelingen die moeilijk, zwaar en ingrijpend zijn, zowel fysiek als psychisch. Samen met  haar man Nico en zoon Jelle weet ze zich, door alle stormen heen, gedragen door haar Heere en Heiland, de Heere Jezus en Zijn Vader, onze God almachtig. Wat een voorrecht als je al je menselijke kleinheid en onmacht in Zijn handen  mag leggen! Dan weet je je geborgen en veilig voor tijd en eeuwigheid.                                                                                                                                  

Wij, als kleine gemeente Elim, staan als een muur biddend om dit gezin heen, zowel persoonlijk als samen bijeenkomend in een gebedsuur om zo God's troon te bestormen, of Hij alle middelen tot genezing wil bekronen met Zijn zegen.

 

De heer Jan van Dooijeweert heeft een heupoperatie ondergaan. We hebben vernomen dat het herstel wonderlijk snel verloopt. Dank aan onze God dat Hij het zo goed met hem heeft willen maken en we hopen hem weer spoedig in ons midden te mogen begroeten.

 

 Welkom.

 Een hartelijk woord van welkom aan Ds. E. van Wijk, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in de pastorie van Sprang. Als nieuwe buurcollega hartelijk welkom en de gemeente van Sprang hartelijk gefeliciteerd met haar nieuwe herder en leraar.