Zieken.

Wij leven biddend mee met de zieken, met name als het herstel moeizaam en langzaam verloopt. We denken in het bijzonder aan Meta Leenman en Arie Bouman.

 

Dankbaar en blij uit Gods hand ontvangen.

Er is ook reden tot dankbaarheid!               Thirza en Timo mochten, op 1 december 2018, nieuw leven uit Gods hand ontvangen:           een welgeschapen zoon, Ezra.

Een prachtige naam, Ezra, want het betekent: behulpzaam.

Ezra was in de bijbelse tijd een priester en dus een dienaar van God. Onder zijn leiding kwam het volk Israël weer terug in Jeruzalem en hij zorgde ervoor dat zij een nieuwe herstelde relatie met God kregen.

We bidden Ezra toe, dat zijn (nu nog prille) leven mag uitgroeien tot een ''behulpzaam'' leven,     in die zin dat zíjn deel zo mag zijn. zoals dat ook het deel was van zijn vroegere naamgenoot Ezra, een leven, toegewijd aan de eer van zijn Schepper, de Heere God.

We bidden Timo en Thirza toe dat zij, in de wijsheid en de kracht van Gods Geest, hun zoon mogen leiden in de weg die de Heere hen voorstelt.