Beste bezoekers van Elim,

De coronaproblematiek  moest ons destijds  doen  besluiten om voorlopig geen kerkdiensten meer te houden. Nu het virus minder om zich heen grijpt en de regels daardoor versoepeld zijn, hebben we, met ingang van 7 juni de kerkdiensten weer hervat, met uiteraard de nodige dankbaarheid in ons hart!  Het een en ander natuurlijk wel  onder de nog steeds geldende regels van het RIVM. Daarom leggen we u, middels dit schrijven,  het vastgestelde beleid uit wat wij in Elim zullen hanteren.

Indien u verkouden of koortsig bent of andere klachten hebt die verwante kunnen zijn aan het virus,  wees dan verstandig en bezoek Elim a.u.b. niet.

Vóórdat u  naar de kerk gaat, wilt u dan thuis grondig de handen wassen.  Breng papieren zakdoekjes mee.

We mogen elkaar begroeten ZONDER de handen te schudden of elkaar aan te raken, wat uiteraard ook niet mogelijk is als we de juiste afstand in acht nemen.  U weet inmiddels vast wel een andere manier om elkaar toch   te kunnen begroeten.

Bij binnenkomst in de kerk is er in het kerkportaal de mogelijkheid om de handen te desinfecteren.

Omdat we minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar moeten gaan zitten, wordt u een zitplaats toegewezen, dit om zoekend rondlopen te voorkomen.  Dat betekent in de praktijk dat er steeds één rij zitplaatsen vrij moet blijven of dat we zigzaggend werken.  Leden uit één gezin mogen wel bij elkaar zitten. In het begin zullen we misschien even moeten puzzelen en zal het allemaal wat ongewoon zijn, maar dit went wel. Er zal steeds iemand aanwezig zijn die er voor zal zorgen dat alles in goede orde geregeld wordt.

Speciaal voor onze gasten, om teleurstellingen te voorkomen:    

Omdat het aantal zitplaatsen door deze maatregelen beperkt zal zijn, verzoeken wij u vriendelijk vooraf contact  met ons op te nemen, om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Dit geldt met name  indien u met een (jeugd)groep Elim wilt bezoeken. Afhankelijk van het aantal personen waaruit die groep bestaat, gaan we bekijken of daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is. Ook hier geldt dat leden uit één gezin bij elkaar mogen zitten.

Natuurlijk is het  mogelijk dat u niet het plekje krijgt dat u inmiddels gewend bent, maar de coördinator zal zoveel mogelijk rekening houden met het behouden van uw favoriete plaatsje. Voor eenieder van ons is dit allemaal wat onwennig en nieuw maar met wat geduld en begrip voor elkaar komen we er wel uit.  

Om alles in goede banen te leiden, verzoeken wij u om OP TIJD aanwezig te zijn, dit  i.v.m. het ontsmetten van  de handen en het innemen van uw plaats, dat toch even tijd kost. Houd, ook tijdens het op elkaar wachten, minimaal 1,5 meter afstand! 

Meteen na afloop van de dienst gaan we, op gepaste afstand, door naar buiten. Het babbelen met elkaar in de kerk is voorlopig helaas niet mogelijk. Ook niet elkaar even aanspreken! Buiten kan dat natuurlijk wel.

Zingen: 

Vanwege het extra besmettingsgevaar  tijden het zingen,  zullen wij dit niet uit volle borst  doen. Dit in verband met het mogelijk veroorzaken van de z.g. aerosolen,  dat zijn kleine,  in de lucht zwevende  speekseldruppeltjes die het virus kunnen bevatten en het zodoende  kunnen verspreiden.  De op het bord vermelde psalmen en gezangen kunnen dan, met muzikale begeleiding  zachtjes worden meegezongen.  Breng a.u.b., indien mogelijk,  uw eigen bijbel en psalmenboekje mee.

Collecteren.

Omdat het collecteren met de collectenzakken  extra besmettingsrisico`s met zich mee kan brengen,  hebben we hiervan afgezien. In plaats daarvan is er de mogelijkheid om, bij het verlaten van de kerk, uw gaven te geven in de  daarvoor bestemde collectebussen die geplaatst zijn in het kerkportaal. Ook dan geldt weer: houd afstand.

Toiletten 

Gebruik het toilet alleen indien dat strikt noodzakelijk is.  De herentoilet liever NIET gebruiken. De damestoilet is opengesteld  voor algemeen gebruik omdat het daarin  mogelijk is de handen te wassen en te desinfecteren  (en heren, gaat u a.u.b. zitten!). 

Autodienst :

Tot nader order is er geen mogelijkheid om, volgens de bestaande regeling ‘’kerkautodienst’’, opgehaald te worden voor het bijwonen van de erediensten. Wij stellen ons er niet verantwoordelijk voor als men, vanuit een persoonlijk genomen initiatief, toch anderen ophaalt.

Voorlopig is de consistorie verboden terrein, behoudens voor de predikant, de ambtsdragers en de koster.

Na al deze toch wel strenge, maar noodzakelijke maatregelen, verheugen we er ons op om u, in groten getale, weer te mogen ontmoeten onder de klanken van het evangelie!

 Namens het bestuur van Elim