Zieken.

Er valt een en ander te melden dat positief mag worden genoemd. Meta Leenman heeft inmiddels een operatie ondergaan, welke geslaagd is. Er wordt nu begonnen met bestralingen. Wij wensen en bidden haar Gods zegen en beterschap toe en dat de middelen gezegend mogen worden.

Met Arie Bouman gaat het stukje bij beetje vooruit. Het herstel van de huid is een langdurig proces. Wij wensen hem toe alles wat nodig is naar lichaam en geest.

 

 

Lezing Stadstuin woensdag 28 november 2018 te 19.30 uur.

Ik herinner u nogmaals de Stadstuinlezing op woensdag 28 november 2018 te 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Gebouw Stadstuin, Theresiastraat 15 a, Tilburg.

De lezing zal gehouden worden door mevr. Prof. Dr. Sabine Hiebsch, uit Amsterdam. Zij is bijzonder hoogleraar op de Kooyman / Boendermakerleerstoel aan de Theologische Universiteit in Kampen, die strekt tot onderzoek naar het gedachtegoed van Luther, me name in de Nederlanden, doch ook wereldwijd.

Locatie: Theresiastraat 15 A, Tilburg.

Koffie en thee is aanwezig. Er is gelegenheid om een bescheiden financiële bijdrage te leveren ter dekking van de kosten.

Het specifieke onderwerp is: De Twee Rijkenleer van Luther. Het lijkt wat theoretisch, maar het is uiterst actueel voor deze tijd, met name ook met het oog op de kerkelijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen.

 

 

Voetius voor twee weken.

Dit nummer is voor twee weken, zodat de eerstvolgende Voetius D.V. weer zal verschijnen op 15 november 2018.

 

 

Citaat.

(Uit zijn boek "Rondom de enge poort", van C.H. Spurgeon)

"Voor velen schijnt het geloof een moeilijke zaak. De waarheid is: Het is alleen moeilijk, omdat het gemakkelijk is. Naäman vond het moeilijk dat hij zich moest wassen in de Jordaan, maar als het iets groots was geweest, zou hij het met veel genoegen hebben gedaan. De mensen denken dat de zaligheid het resultaat moet zijn van een handeling of gevoel, zeer geheimzinnig en zeer moeilijk, maar de gedachten van God zijn niet onze gedachten en Zijn wegen zijn niet onze wegen. Met de bedoeling dat de zwaksten en onkundigste zalig zou kunnen worden, heeft Hij de weg der zaligheid zo gemakkelijk gemaakt als het ABC".