Zieken.

Meta Leenman doorloopt op het moment een heel traject van behandelingen die moeilijk, zwaar en ingrijpend zijn, zowel fysiek als psychisch. Samen met  haar man Nico en zoon Jelle weet ze zich, door alle stormen heen, gedragen door haar Heere en Heiland, de Heere Jezus en Zijn Vader, onze God almachtig. Wat een voorrecht als je al je menselijke kleinheid en onmacht in Zijn handen  mag leggen! Dan weet je je geborgen en veilig voor tijd en eeuwigheid.                                                                                                                                  

Wij, als kleine gemeente Elim, staan als een muur biddend om dit gezin heen, zowel persoonlijk als samen bijeenkomend in een gebedsuur om zo God's troon te bestormen, of Hij alle middelen tot genezing wil bekronen met Zijn zegen.

 

De heer Jan van Dooijeweert heeft een heupoperatie ondergaan. Vanuit de gemeente ook aan hem een voorspoedig herstel en van harte beterschap toegewenst.

 Verjaardagen.

 Op 19 juli hoopt mevr. S. van Baardwijk-Mandemakers 77 jaar te worden. Ook aan u vanaf deze plaats een hartelijke groet en felicitatie mede ook aan uw kinderen en kleinkinderen. Een briefje of kaartje sturen:

Mevr. S. van Baardwijk-Mandemakers

 Vogelenzang 7 – 05

 5022 JZ  Tilburg

 Op 22 juli hoopt mevr. A.C. van der Heijden-Verwijs 86 jaar te worden. Ook voor haar onze groet en gelukwensen en Gods zegen toegewenst bij het klimmen van de jaren. Het zijn voor haar jaren van eenzaamheid. Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat haar man is overleden. In de nieuwe woonomgeving kan zij ook maar moeilijk wennen. Een bemoedigend briefje of kaartje zal haar goed doen:

Mevr. A.C. van der Heijden-Verwijs

 Zorgcentrum Bijsterstede

 Kamer 19

 Energieplein 54

 5041 NH  Tilburg

 Al deze jarigen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  

 Welkom.

 Een hartelijk woord van welkom aan Ds. E. van Wijk, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in de pastorie van Sprang. Als nieuwe buurcollega hartelijk welkom en de gemeente van Sprang hartelijk gefeliciteerd met haar nieuwe herder en leraar.

Laten wij ook hen, die hier niet genoemd zijn, in onze voorbeden gedenken.