Kerkdiensten 

 zondag 22 april

10.00 uur                               Prop. J.P. de Man, Rosmalen

koster:                                    Kees Libregts

autodienst:                              Bert Wolfswinkel                    013 - 543 04 76

oppas:                                    Anja Hoogendoorn

Zieken.

Met mevr. Co Gaakeer gaat het nog niet zo erg. Vorige week dinsdag heeft ze een flinke terugslag gekregen. Ze is op dit moment daarvan weer enigszins aan het herstellen, maar ze moet nog het grootste gedeelte van de dag het bed houden. Bezoek ontvangen is nog niet mogelijk. De vervolgoperatie is dan ook nog even uitgesteld. Wij wensen haar van harte beterschap en Gods zegen toe.

Mevrouw  Hogendoorn kampt ook met gezondheidsproblemen. Een ernstige  vorm van bloedarmoede werd  geconstateerd.  Een ingrijpende bloedtransfusie bleek nodig. Verdere onderzoeken zullen  moeten aangeven wat verder gedaan kan of moet worden. Door een en ander zijn haar krachten wel zeer afgenomen.

 Stadstuin-avond.

Op woensdag 13 juni a.s. om 20.00 uur in De Stadstuin, Theresiastraat 15 A.

Het is de bedoeling dat die avond wordt gevuld met een lezing van Dr. M. van den Berg uit Zoetermeer. Het gaat weer over Calvijn. Vorig jaar in juni heeft hij ook een Calvijnavond verzorgd. Hij gaf aan nog maar de helft te hebben kunnen zeggen van wat hij zich had voorgenomen. Vandaar dat de oplossing voor de hand ligt: Een nieuwe avond voor de andere helft. Het gaat nu over Calvijn en de politiek.

We hadden een bijzondere ontmoeting.

Afgelopen  zaterdagmorgen 7 april  is een 40-tal mensen uit de Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist bij Elim op bezoek geweest.  Wij hebben hen ontmoet  in ons kerkgebouw. Het gezelschap bestond uit de predikant van hun gemeente, Ds. Boele, (oud) ambtsdragers met hun vrouwen en een tiental mensen van Elim. We hebben samen gebeden, gezongen en de maaltijd gebruikt. Onze voorzitter, Nico van Mourik, lichtte toe hoe het onze kleine gemeente vergaat in een grote stad zoals Tilburg. Ook hadden we goede onderlinge gesprekken en er ontstond duidelijk een band met elkaar. We voelden ons als broeders en zusters in de de Heere Jezus.  De hoop en verwachting die we hadden  dat deze ontmoeting zou leiden tot een hechte vriendschap met en een duurzame verbondenheid aan hen, heeft duidelijk gestalte gekregen in deze bijzondere ontmoeting. Een geschenk uit de hemel!

Wij wensen alle broeders en zusters uit Polsbroek en Vlist, samen met hun predikant, Gods zegen en nabijheid toe in het werk dat zij in Zijn Koninkrijk mogen verrichten , en dat het ook  in hun persoonlijke levens de drivende kracht mag zijn!

Citaat.

(van Maarten Luther, opgenomen in de GZB kalender door de hand van Ds. J.E. de Groot bij 8 april jl.):

"Kniel neer in je kamertje en bid met ernst en ootmoed, dat God je door Zijn lieve Zoon de Heilige Geest wil geven." Knielen, buigen voor de hoge God. Dat past ons.