Dit zijn wij, hier staan we voor!

Elim vormt een zelfstandige 'Protestantse Vereniging op (Hervormd-) Gereformeerde grondslag'.

Tevens is Elim een plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

De prediking, belijdenis en het kerkelijk leven zijn gebaseerd op het Woord van God, zoals dit wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie.

 

Als wij vanuit bovenstaande belofte mogen leven, hoeven wij niet te vrezen voor de toekomst.
Deze bijbeltekst uit Fillipensen 4, vers 19, is in ons kerkgebouw te lezen boven de kansel.
Het is al een meditatie op zich, en dat zonder een predikant op de kansel. Zelf lezen en overdenken!