Dit zijn wij, hier staan we voor!

Elim vormt een zelfstandige 'Protestantse Vereniging op (Hervormd-) Gereformeerde grondslag'.

Tevens is Elim een plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

De prediking, belijdenis en het kerkelijk leven zijn gebaseerd op het Woord van God, zoals dit wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie.

Al geruime tijd onderhouden wij, als Elimgemeente, goede contacten met de Bethelgemeente in den Bosch, een klein handjevol zoals wij. Mede door de bezielende begeleiding van hun predikant, Ds. W. Stijf, komt er geleidelijk een vruchtbare samenwerking tot stand, o.a. met het houden van een gezamenlijke bijbelstudie en belijdeniscatechese. Op deze wijze kunnen we elkaar bemoedigen in het geloof. De Heere Jezus zegt:"Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend." Laten we de Heere bidden of wij, samen met Bethel, zo'n gemeente mogen zijn! En de belofte die daarin ligt? "Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen."                (Openbaring 3, vers 8 en 11)

Wat een toekomstperspectief!

 

Als wij vanuit bovenstaande belofte mogen leven, hoeven wij niet te vrezen voor de toekomst.
Deze bijbeltekst uit Fillipensen 4, vers 19, is in ons kerkgebouw te lezen boven de kansel.
Het is al een meditatie op zich, en dat zonder een predikant op de kansel. Zelf lezen en overdenken!